Velkommen til Bsamfunnet.com! Vi er en stiftelse og nettsted som ønsker å styrke stillingen til B-mennesker i samfunnet. Vi mener at A-samfunnet er en utdatert ordning som kun er tilpasset et fåtall av befolkningen. Det er på tide med en forandring, og B-samfunnet ønsker å være en ledende initiativtaker i en utvikling mot et fleksibelt samfunn som inkluderer alle mennesketyper. Med dette nettstedet vil vi rette fokus på de mange temaene og problemstillingene som angår B-mennesker i det herskende A-samfunnet, slik at vi sammen kan være med på å bringe samfunnet inn i det 21. århundre.

 Våre emner

Her kan du blant annet oppdatere deg selv om de siste vitenskapelige funnene om B-mennesker og mennesker med andre alternative døgnrytmer, og lese om hvordan du som natteravn kan overleve i A-samfunnet. Har du lurt på hvorfor både skole- og arbeidsdag starter før mange av oss så vidt har klart å åpne øynene? Les mer om A-samfunnets underlige historie og gjør deg så selv opp en mening om det er på tide med en oppdatering.

Er du usikker på om du selv faller inn under kategori A eller B? Mens de aller fleste av oss ikke kjenner oss igjen som ekstreme A- eller B-mennesker er det nyttig å vite hvor på spekteret du havner. På dette nettstedet kan du lese om hva som kjennetegner mennesker med ulike døgnrytmer slik at du selv kan se hvilken gruppe du identifiserer deg mest med.

Trodde du det var et personlig valg å være B- eller A-menneske? Her kan du lese mer om de bakenforliggende faktorene som gjør at en person faller under kategori A eller B, og hvilke utfordringer og problemer det medfører for B-mennesker å leve i et samfunn de ikke passer inn i. Visste du for eksempel at det å tvinge B-mennesker inn i et A-samfunn kan være direkte helsefarlig? Enten du selv identifiserer deg som et A- eller B-menneske kan du benytte sjansen til å bli informert om de mange potensielle og alvorlige farene som eksisterer hos natteravner.

 Vår misjon

B-samfunnet har uten tvil en agenda om å drive samfunnet i en retning som tilrettelegger for fleksible arbeidstider tilpasset arbeidere med ulike døgnrytmer. Vi mener at en åpen og tilpasset arbeidsplass kan både føre til økt produktivitet hos arbeidere og spare samfunnet for betydelige summer i blant annet helse- og miljøkostnader. Les om hvordan vi arbeider og finn ut hvordan du selv kan engasjere deg i ditt nærmiljø for å øke bevisstheten om og aksepten for B-mennesker og andre med alternative døgnrytmer.

En annen hjertesak for oss er å rette fokus mot utfordringene som møter noen av de mest sårbare i samfunnet: skolebarna. Visste du at 80% av barn og unge mellom 10 og 20 år er å regne som B-mennesker? Likevel er den norske skolen en institusjon som utelukkende er beregnet på elever av type A. B-samfunnet jobber aktivt med blant annet å åpne en dialog om et nytt skolesystem som inkluderer barn med alle slags døgnrytmer og som hjelper hver enkelt med å prestere på sitt aller beste.

Heldigvis er det ikke bare ulemper med å være et B-menneske, tross at vårt A-samfunn i stor grad ikke aksepterer mennesker som faller utenfor en A-døgnrytme. B-samfunnet ønsker derfor å rette fokus på de positive sidene ved å være B-menneske for å bygge opp både selvfølelse og aksept for denne gruppen mennesker.

Vi ønsker å lage et informativt og lett tilgjengelig nettsted som både driver med folkeopplysning om våre hjertesaker og inspirerer våre lesere til selv å ta initiativ til å skape et bedre og mer inkluderende samfunn for de fremtidige generasjonene.