B-samfunnet er en stiftelse og et nettsted som ønsker å jobbe for rettigheter til både B-mennesker og mennesker med andre døgnrytmer enn type A. B-samfunnet eksisterer for både A- og B-mennesker, samt alle andre i døgnrytmespekteret. Som hovedmål har B-samfunnet å transformere samfunnet fra i hovedsak å være tilrettelagt for en A-orientert minoritet, til å være åpen og fleksibel for å inkludere mennesker med døgnrytmer som ikke passer inn i dagens samfunn.

Som en organisasjon retter vi særlig fokus på å tilpasse arbeidsplasser til å akseptere og tilrettelegge for en bedre hverdag for mennesker i B-enden av spekteret. Et primært mål for B-samfunnet er også å arbeide for endringer i skolesystemet slik at ideen om et mer fleksibelt og inkluderende miljø integreres på et tidlig tidspunkt i livet.

B-samfunnet står for en rekke initiativer og ønsker å nå ut til både vanlige mennesker og samfunnets beslutningstakere. Følgende oversikt omfatter noen av våre kjerneverdier og mål:

Økt forståelse for B-mennesker

  • Informasjon og formidling. B-samfunnet anser det som en av sine viktigste oppgaver å drive med en aktiv folkeopplysning. Med et dominerende A-samfunn hersker det fremdeles mye uvitenhet om de utfordringene og problemene som oppstår ved å skjære alle over samme lest. Derfor er det et viktig mål for B-samfunnet å tilføye ny, riktig og oppdatert kunnskap om emner relatert til B-mennesker.
  • Å øke forståelsen for B-mennesker og mennesker med alle slags døgnrytmer. B-samfunnet ønsker ikke bare å opplyse, men også å overbevise sine lesere om betydningen av å anerkjenne og forstå B-menneskers utfordringer og problemer. Vi ønsker at dette nettstedet skal være en portal som både B-mennesker og andre mennesker kan benytte for å lære seg å takle hverdagen sammen og tilrettelegge for hverandre

En bedre hverdag for elever og arbeidere

  • Å skape en bedre skolehverdag. B-samfunnet retter særlig fokus på skolebarns hverdag, ettersom at det store flertallet av barn mellom 10 og 20 år har en døgnrytme som faller inn under B-siden av søvnspekteret. Vi arbeider aktivt for å opprette en god dialog med institusjoner som barneombudet og lokale helsearbeidere som barnepsykologer og helsesøstre med mål om å oppnå et mer fleksibelt skolesystem.
  • Å arbeide mot en mer fleksibel arbeidsdag. Gjennom aktiv dialog med arbeidsgiverforeninger og HR-foreninger jobber vi for å øke forståelsen for B-mennesker i arbeidslivet og for å fremme en mer fleksibel arbeidsplass.
  • Å utvide fleksitiden. Fleksitid er noe flere arbeidsplasser har åpnet opp for men i praksis er ikke denne ordningen god nok for å tilpasse seg B-menneskers døgnrytme. B-samfunnet jobber aktivt for å utvide rammene for fleksitid til å strekke seg for å tilpasse B-mennesker. Vi ønsker en utvidet Arbeidsmiljølov som inkluderer B-menneskers problemer og behov.
  • Anmodning til handling. B-samfunnet oppfordrer alle som deler vår oppfatning til å engasjere seg i debatten. Med hjelp fra publikum kan vi skape en dialog om å fremme aksept og arbeide mot en bedre behandling av mennesker som ikke passer inn i dagens samfunn. Når søvnproblemer på grunn av en avvikende døgnrytme ignoreres kan dette på lang sikt føre til alvorlige helseproblemer. B-samfunnet oppfordrer både mennesker som opplever vanskeligheter som oppstår på grunn av søvnmangel til å ta dette seriøst og til å opplyse både arbeidsgiver og fastlege om problemene.
  • Integrering av B-mennesker i A-samfunnet. B-samfunnets primærmål på lang sikt er å endre samfunnet til å inkludere mennesker med ulike døgnrytmer. På kort sikt arbeider vi også for å assistere B-mennesker med den hjelpen de behøver for å tilpasse seg dagens samfunn. Vi tilbyr rådgivning om å endre døgnrytmen, karriereråd og andre råd om hvordan en kan overleve som B-menneske i et A-samfunn.

Samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner. Som en liten organisasjon i et lite land er det viktig å inngå fruktbare samarbeid med lignende nettsamfunn. B-samfunnet arbeider aktivt for å inngå dialoger med lignende organisasjoner primært i Skandinavia og Norden.