A-samfunnet kan være litt av et mareritt for B-mennesker. Derfor ønsker B-samfunnet å arbeide mot et mer fleksibelt samfunn hvor mennesker fra alle sider av døgnrytmespekteret tas hensyn til og får lov til å utfolde seg. Vi ser på A-samfunnet som et urealistisk samfunn som kun tar hensyn til en A-orientert minoritet hvor alle som ikke passer inn i dette bildet både risikerer direkte helseproblemer og vanskeligheter med å gjøre en karriere.

Dessverre er et mer fleksibelt samfunn for øyeblikket å regne som en utopi som nok ikke kommer til å manifestere seg i løpet av de kommende årene. Før samfunnet forandrer seg til å ta hensyn til og inkludere B-mennesker er det lite annet en kan gjøre enn å tilpasse seg A-samfunnet. Det finnes tiltak en selv kan gjøre for å få en bedre hverdag i vår morgenfokuserte samfunn, og derfor har B-samfunnet satt sammen en survival guide som de aller fleste B-mennesker kan dra nytte av.

 Hold venner, kolleger og familie orientert

  • Vær åpen om søvnproblemer. B-mennesker blir fremdeles ofte stigmatisert som late personer som bare ikke prøver hardt nok å tilpasse seg A-samfunnet. Derfor er det viktig å selv være klar over de ulike faktorene som forårsaker en B-typisk døg Å snakke med familie, venner og kolleger om søvnproblemer er et viktig steg i retning av å skape aksept for B-mennesker i samfunnet. Vi er alle forskjellige, og B-mennesker har like mye rett på forståelse for sin biologiske klokke som A-mennesker.
  • Skap en dialog på arbeidsplassen om en mer fleksibel arbeidstid. Om yrket ditt tillater det kan det være verdt å inngå en samtale med arbeidsgiver og HR om mer fleksible arbeidstider. Argumenter med at økt produktivitet senere på dagen gjør deg til en bedre medarbeider dersom du kan tilrettelegge arbeidsdagen mer etter din døgnrytme. Husk at de fleste arbeidsgivere ønsker i dag å være inkluderende og å skape et godt arbeidsmiljø for alle sine ansatte!
  • Jobb mer hjemmefra. Dersom det ikke er mulig å åpne for en fleksibel arbeidstid kan du forsøke å overtale arbeidsgiveren din til å la deg jobbe hjemmefra et par dager i uken. Etter flere dager med dårlig søvn kan det være en lettelse for et B-menneske å slippe rushtrafikken og å rolig jobbe fra sitt eget hjemmekontor. En dag med hjemmekontor midt i uken er en fin pause som gjør uken litt lettere å komme seg gjennom.

 Ta vare på deg selv

  • Vær oppmerksom på faresignaler relatert til søvnmangel. Det er ikke uten grunn at B-mennesker rapporterer å i større grad være plaget av psykiske lidelser som depresjon, angst og avhengighet. Andre overhengende helsefarer som ofte relateres til søvnforstyrrelser er diabetes og stoffmisbruk. Derfor er det utrolig viktig å ta søvnproblemene sine på alvor og å oppsøke fastlege om en oppdager symptomer på noen av disse lidelsene.
  • Å være B-menneske om sommeren er noe helt annet enn å være B-menneske om vinteren. Dette gjelder særlig i land som Norge, hvor vi gjerne får i overkant mye soleksponering om sommeren men altfor lite om vinteren. Dette blir man ikke upåvirket av, og det er ingen hemmelighet at mange føler seg ekstra slitne og tom for energi under mørketiden. For å motvirke dette kan en god løsning være å skaffe seg en lysterapilampe med sollyssimulering. Å starte dagen med litt solterapi, enten kilden er naturlig eller kunstig, kan gi svært positive resultater for både A- og B-mennesker.
  • Ikke sjekk e-post på sengekanten! Som alle B-mennesker vet er kvelden til for å være aktiv. Det vil bare frustrere et B-menneske å legge seg før en kjenner seg trøtt nok, men det er viktig å ikke gjøre seg selv mer våken ved å stirre på en skjerm som sender ut blått lys. Les heller en bok, gå en tur eller gjør en aktivitet som roer deg ned. Og hvis du sjekke e-posten, bruk et kveldsfilter på mobilen som eliminerer det blå lyset!